mask-img

Building Better
Communities

Grote sociale vraagstukken effectief aanpakken

Mensen in kwetsbare situaties elkaar laten helpen opnieuw hun draai te vinden

Mensen met een vergelijkbaar probleem of in eenzelfde situatie met elkaar in contact brengen is een bewezen aanpak om hen relevante kennis op te laten doen en nieuwe attitudes te ontwikkelen.


Zelfhulp

Zelfhulp is een vorm van lotgenotencontact en biedt een unieke kans om met grote groepen mensen met vergelijkbare problematiek in contact te komen èn te blijven. Zelfhulpgroepen leveren waardevolle inzichten op voor vraaggestuurde oplossingen en adequater beleid voor gemeenten, zorgorganisaties, onderzoeksinstanties en zorgverzekeraars. Wij ontwikkelen en organiseren zelfhulpgroepen voor lotgenoten met het doel de deelnemers te activeren en meer te laten participeren in de maatschappij.

Ervaringsdeskundigen

Bij lotgenotencontact en zelfhulp is een essentiële rol weggelegd voor ervaringsdeskundigen. Zij zijn in staat persoonlijke en collectieve ervaringskennis aan anderen over te dragen. Hierdoor hebben zij een natuurlijke autoriteit binnen een zelfhulp- en lotgenotengroep.
En voor betrokken partijen zijn de ervaringsdeskundigen een belangrijke informatiebron. Wij zorgen ervoor dat ervaringsdeskundigen waardevolle gidsen worden van de lotgenoten en herkenbaar op de kaart worden gezet.

Hoe pakken we dat aan?

icon
1 Initiatie
We analyseren het vraagstuk, stemmen onze bevindingen met je af en maken een globaal plan van aanpak.
icon
2 Realisatie
We werken het globale plan van aanpak uit om vervolgens te realiseren wat we gezamenlijk hebben afgesproken. Ook stellen we de roadmap op voor groeien ontwikkeldoelstellingen.
icon
3 Ontwikkeling
De focus ligt op de groei van de community en het professionaliseren van de werkprocessen. Nieuwe initiatieven worden ontplooid. De processen en instrumenten worden getoetst op schaalvergroting.
icon
4 Stabilisatie
De community neemt steeds meer de regie en uitvoering in eigen hand. De community-leden zijn in staat zelfstandig wijzigingen te implementeren en nieuwe initiatieven te ontplooien.
icon
5 Borging
Het moment van loslaten komt in zicht. Bij een verantwoorde overdracht hoort vanzelfsprekend nazorg in de vorm van support op maat.
Group 6

Toch nog extra
hulp nodig?
Wij staan graag
weer klaar!

mask-img
mask-image image

Wie we zijn

Wij zijn een hecht en bevlogen team dat organisaties graag helpt met het bereiken van hun sociale doelstellingen. Wij willen fundamentele verandering brengen in de manier waarop mensen met een vergelijkbaar probleem of ingrijpende levenservaring grip krijgen op hun welzijn. Het is onze overtuiging dat dit het beste lukt door hen met elkaar in contact te brengen. Door dit op een slimme manier te doen ontstaan er nieuwe perspectieven en zijn mensen in staat een positieve draai aan hun leven te geven. Hier wordt iedereen beter van en daar bouwen wij graag aan mee. Building Better Communities.

Ontmoet het team
mask-img mask-img

“Was dit er maar toen ik arbeidsongeschikt werd”

Case Vergroten naamsbekendheid

“Samenwerken is hier echt een win-win”

Case Verbinden met…

“De betrokkenheid van Metis was enorm”

Case Van lotgenotengroep…

“Wij wilden meer voor onze clienten betekenen”

Case Zelfhulp organiseren