mask-img

Building Better
Communities

Wij bouwen community’s om grote sociale vraagstukken
effectief aan te pakken

Een vernieuwende aanpak voor gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders 

De kosten in het sociaal domein en de zorg stijgen al jaren structureel. De complexiteit van sociale vraagstukken neemt toe. De gewenste duurzame relatie met kwetsbare doelgroepen komt maar niet tot stand.

Er wordt verwacht dat burgers zichzelf staande kunnen houden. Maar het lukt lang niet iedereen om mee te doen in de maatschappij. Investeren in hulp en zorg voor kwetsbare mensen kost gemeenten en zorgverzekeraars veel tijd en geld. Toch leidt dat vaak niet tot het gewenste resultaat. Dat wil zeggen: meer zelfredzaamheid en lagere kosten. Hoe kan het anders?

Het oplossen van complexe sociale vraagstukken, zoals bijvoorbeeld armoedebestrijding of het adopteren van een gezondere leefstijl, vereist een duurzame relatie tussen organisatie en de mensen voor wie zij zich inzetten. Het bouwen van een community is hiervoor een bewezen effectieve manier.


Voor onze opdrachtgevers

 • Efficiënte wijze van direct contact met de doelgroep
 • Weten wat er echt leeft bij de doelgroep
 • Kunnen hun hulp- en zorgaanbod beter op afstemmen op de vraag
 • Besparen kosten doordat de behoefte aan professionele hulp afneemt
 • Vroegtijdig beeld van potentiele problemen zodat preventieve maatregelen genomen kunnen worden
 • Met behulp van ons ontwikkelingsmodel (Maturiteitsmodel™) kan de community ook ingezet worden voor andere doelen zoals het toetsen van beleid en maatregelen

Voor individuele deelnemers

 • Voelen zich gesteund door lotgenoten die hun probleem begrijpen
 • Staan sterker in hun schoenen dankzij de kennis en ervaringen van anderen
 • Kunnen in een veilige, makkelijk toegankelijke omgeving hun ervaringen en kennis delen
 • Worden mondiger en nemen meer regie op hun problemen
 • De fysieke gezondheid neemt toe
 • Doen weer mee aan de maatschappij

Meer weten over waarom mensen deelnemen aan een community? Klik dan hier.

Met onze Build5-methode wordt de vraag en behoefte van kwetsbare mensen centraal gesteld. Er wordt gezamenlijk gebouwd aan een community voor en door de mensen om wie het gaat. Dit biedt gemeenten en zorgverzekeraars de mogelijkheid een kwalitatieve relatie op te bouwen met hun doelgroepen waarmee de diverse uitdagingen effectief aangepakt kunnen worden.

Hoe pakken we dat aan?

icon
1 Initiatie
We stellen een duidelijk profiel op van de doelgroep door de belemmeringen, uitdagingen en behoeften in kaart te brengen. We maken een globaal plan van aanpak om de community op te bouwen.
icon
2 Realisatie
Met een kernteam werken we het plan van aanpak uit. Samen met mensen uit de doelgroep starten we de community, worden vormen en frequentie van contact uitgewerkt. De roadmap wordt opgesteld.
icon
3 Ontwikkeling
Focus op de groei van de community en inzet van ervaringsdeskundigen. Samenwerking met relevante partijen wordt aangegaan. Ter ondersteuning worden (digitale) middelen ingezet en getoetst.
icon
4 Stabilisatie
Wij stellen de community in staat steeds zelfstandiger te opereren. Samenwerking met opdrachtgever krijgt een vaste vorm. Leefwereld van community sluit aan op systeemwereld van opdrachtgever.
icon
5 Borging
De samenwerking tussen community en onze opdrachtgever is verankerd. De community kan nu grotendeels autonoom opereren. De community draagt direct bij aan de doelstellingen van de opdrachtgever.
Group 6

Toch nog extra
hulp nodig?
Wij staan graag
weer klaar!

mask-img
mask-image image

Wie we zijn

Wij zijn een hecht en bevlogen team dat organisaties graag helpt met het bereiken van hun sociale doelstellingen. Wij willen fundamentele verandering brengen in de manier waarop mensen met een vergelijkbaar probleem of ingrijpende levenservaring grip krijgen op hun welzijn. Het is onze overtuiging dat dit het beste lukt door hen met elkaar in contact te brengen. Door dit op een slimme manier te doen ontstaan er nieuwe perspectieven en zijn mensen in staat een positieve draai aan hun leven te geven. Hier wordt iedereen beter van en daar bouwen wij graag aan mee. Building Better Communities.

mask-img mask-img

“Was dit er maar toen ik arbeidsongeschikt werd”

Case Vergroten naamsbekendheid

“Samenwerken is hier echt een win-win”

Case Verbinden met…

“De betrokkenheid van Metis was enorm”

Case Van lotgenotengroep…

“Wij wilden meer voor onze clienten betekenen”

Case Zelfhulp organiseren