mask-img

Building Better
Communities

Wij bouwen community’s om grote sociale vraagstukken
effectief aan te pakken

Mensen in kwetsbare situaties elkaar laten helpen opnieuw hun draai te vinden

Mensen met een vergelijkbaar probleem of in eenzelfde situatie met elkaar in contact brengen is een bewezen aanpak om hen relevante kennis op te laten doen en nieuwe attitudes te ontwikkelen.


Zelfhulp

Zelfhulp is een vorm van lotgenotencontact en biedt een unieke kans om met grote groepen mensen met vergelijkbare problematiek in contact te komen èn te blijven. Zelfhulpgroepen leveren waardevolle inzichten op voor vraaggestuurde oplossingen en adequater beleid voor gemeenten, zorgorganisaties, onderzoeksinstanties en zorgverzekeraars. Wij ontwikkelen en organiseren zelfhulpgroepen voor lotgenoten met het doel de deelnemers te activeren en meer te laten participeren in de maatschappij.

Ervaringsdeskundigen

Bij lotgenotencontact en zelfhulp is een essentiële rol weggelegd voor ervaringsdeskundigen. Zij zijn in staat persoonlijke en collectieve ervaringskennis aan anderen over te dragen. Hierdoor hebben zij een natuurlijke autoriteit binnen een zelfhulp- en lotgenotengroep.
En voor betrokken partijen zijn de ervaringsdeskundigen een belangrijke informatiebron. Wij zorgen ervoor dat ervaringsdeskundigen waardevolle gidsen worden van de lotgenoten en herkenbaar op de kaart worden gezet.

Hoe pakken we dat aan?

icon
1 Initiatie
We stellen een duidelijk profiel op van de doelgroep door de belemmeringen, uitdagingen en behoeften in kaart te brengen. We maken een globaal plan van aanpak om de community op te bouwen.
icon
2 Realisatie
Met een kernteam werken we het plan van aanpak uit. Samen met mensen uit de doelgroep starten we de community, worden vormen en frequentie van contact uitgewerkt. De roadmap wordt opgesteld.
icon
3 Ontwikkeling
Focus op de groei van de community en inzet van ervaringsdeskundigen. Samenwerking met relevante partijen wordt aangegaan. Ter ondersteuning worden (digitale) middelen ingezet en getoetst.
icon
4 Stabilisatie
Wij stellen de community in staat steeds zelfstandiger te opereren. Samenwerking met opdrachtgever krijgt een vaste vorm. Leefwereld van community sluit aan op systeemwereld van opdrachtgever.
icon
5 Borging
De samenwerking tussen community en onze opdrachtgever is verankerd. De community kan nu grotendeels autonoom opereren. De community draagt direct bij aan de doelstellingen van de opdrachtgever.
Group 6

Toch nog extra
hulp nodig?
Wij staan graag
weer klaar!

mask-img
mask-image image

Wie we zijn

Wij zijn een hecht en bevlogen team dat organisaties graag helpt met het bereiken van hun sociale doelstellingen. Wij willen fundamentele verandering brengen in de manier waarop mensen met een vergelijkbaar probleem of ingrijpende levenservaring grip krijgen op hun welzijn. Het is onze overtuiging dat dit het beste lukt door hen met elkaar in contact te brengen. Door dit op een slimme manier te doen ontstaan er nieuwe perspectieven en zijn mensen in staat een positieve draai aan hun leven te geven. Hier wordt iedereen beter van en daar bouwen wij graag aan mee. Building Better Communities.

Ontmoet het team
mask-img mask-img

“Was dit er maar toen ik arbeidsongeschikt werd”

Case Vergroten naamsbekendheid

“Samenwerken is hier echt een win-win”

Case Verbinden met…

“De betrokkenheid van Metis was enorm”

Case Van lotgenotengroep…

“Wij wilden meer voor onze clienten betekenen”

Case Zelfhulp organiseren