mask-img

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Metis company (hierna: Metis) met KvK-nummer 50875043.

Metis wil je hartelijk welkom heten op www.metiscompany.nl (de ‘Website’). Door onze Website te gebruiken stem je met deze disclaimer in. Metis kan de inhoud van de Website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt.

De inhoud van onze Website is zorgvuldig door ons samengesteld, maar je gebruikt onze Website voor eigen risico. Metis zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de Website zo correct mogelijk te houden, maar Metis staat er niet voor in dat onze Website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

Metis is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze Website. Handelingen die je op basis van onze Website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico.

Ook voor aan onze Website gekoppelde bestanden of voor op onze Website opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt Metis geen aansprakelijkheid.

Je mag onze Website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten. Metis behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de Website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze Website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via info@metiscompany.nl aanvragen.

Voor vragen over deze disclaimer kan contact worden opgenomen via een email aan info@metiscompany.nl, telefonisch via 085 060 1248 of per post naar Postbus 413, 2000 AK Haarlem.