De 5 opvallendste obstakels
bij het bouwen van community’s voor sociale vraagstukken