mask-img

Zelfhulp & Lotgenotencontact

Een beloftevolle manier om noodzakelijke veranderingen
in het sociaal domein en de zorg vorm te geven

Mensen met een vergelijkbaar probleem of in eenzelfde situatie met elkaar in contact brengen is een bewezen aanpak om hen nieuwe kennis op te laten doen en nieuwe attitudes te ontwikkelen.

Een beloftevolle aanpak
Het organiseren van zelfhulp en het inzetten van ervaringsdeskundigen heeft een groeiende belangstelling bij gemeenten, zorgorganisaties, verzekeraars en beleidsmakende instanties als aanpak van grote sociale vraagstukken. De opgedane gemeenschappelijke ervaringskennis verbindt de deelnemers en is een belangrijke informatiebron voor betrokken partijen. Ook uit diverse nationale en internationale publicaties blijkt telkens weer dat het samenbrengen van lotgenoten van grote waarde is. Niet voor niets bestaan er al honderden zelfhulp- en lotgenotengroepen in Nederland.

Aantrekkelijk voor deelnemers
Goed georganiseerd lotgenotencontact is aantrekkelijk voor deelnemers. Ze hebben aan een half woord genoeg om te weten wat een ander meemaakt, mensen kunnen makkelijk hun verhaal kwijt, zoeken samen naar antwoorden en ontvangen nuttige informatie en tips. Het is hierdoor laagdrempelig en door de setting ook veilig. Deelnemers beseffen dat ze er niet alleen voor staan en doen nieuwe sociale contacten op. Meedoen aan een zelfhulpgroep geeft het gevoel weer ergens bij te horen en is een eerste stap op weg naar meer maatschappelijke participatie.

 

Het grotere belang
Ervaringskennis krijgt steeds vaker een plek naast wetenschappelijke en professionele kennis, beleid en methoden. Hiermee wordt een brug geslagen tussen de lotgenoot en professionals zoals zorgverleners, beleidsmakers, bestuurders en (gemeente-) ambtenaren. Het inzetten van ervaringskennis biedt bovendien kansen voor het ontwikkelen van preventieve maatregelen. Ook kan bestaand beleid en ontwikkelde instrumenten worden getoetst op hun effectiviteit. Daarnaast bieden zelfhulpgroepen voor belanghebbenden de unieke gelegenheid om met groter groepen kwetsbare burgers in contact te komen en te blijven. In dit verband zijn er zes belangrijke stakeholders te definiëren:

 • Overheidsbeleid
 • Gemeenten
 • Zorgverzekeraars
 • Zorgaanbieders
 • Naasten en mantelzorgers
 • Onze samenleving

In onderstaand figuur staan de belangen van deze stakeholders en hun relatie met lotgenoten en ervaringsdeskundigen weergegeven.

De voordelen voor stakeholders


“De ervaringskennis en het contact met ervaringsdeskundigen is zeer waardevol voor beleidsvorming”
icon

Rijksoverheid

 • Benutten van ervaringskennis voor beleidsvorming
 • Aanbod herzien vanuit perspectief kwetsbare burgers
 • Nieuwe input voor preventieve maatregelen
“Het is verrassend hoe goed kwetsbare mensen in staat zijn elkaar te helpen”
icon

Gemeenten

 • Een brug tussen hun leefwereld en onze systeemwereld
 • Mensen nemen meer regie om hun situatie te verbeteren
 • Efficiënte manier om met veel kwetsbare burgers blijvend in contact te zijn
“We hebben gezien dat een gezondere leefstijl makkelijker wordt behaald wanneer je mensen in staat stelt dit samen aan te pakken”
icon

Zorgverzekeraars

 • Schadelast beperken door de inzet van zelfhulpgroepen
 • Innovatieve aanpak voor het bevorderen van een gezondere leefstijl
 • Stimuleren van de inzet van e-health
“Wij ervaren dat lotgenotencontact bijdraagt aan het herstelproces van onze cliënten”
icon

Zorgaanbieders

 • Cliënt staat sterker in zijn schoenen
 • Cliënt kan beter praten over zijn problemen
 • Nieuwe inzichten via mijn cliënt
“We zijn een stuk dichter tot elkaar gekomen”
icon

Naasten en mantelzorgers

 • Meer kennis en inzicht van wat er speelt
 • Gezin functioneert beter
 • Afhankelijkheid wordt minder
“Ik ben blij te zien dat het met mijn buurvrouw zoveel beter gaat”
icon

Samenleving

 • Invulling maatschappelijke verwachting dat mensen meer verantwoordelijkheid moeten nemen
 • Kans om als vrijwilliger een bijdrage te leveren
 • Als iedereen meedoet wordt het alleen maar beter
mask-img mask-img

“Was dit er maar toen ik arbeidsongeschikt werd”

Case Vergroten naamsbekendheid

“Samenwerken is hier echt een win-win”

Case Verbinden met…

“De betrokkenheid van Metis was enorm”

Case Van lotgenotengroep…

“Wij wilden meer voor onze clienten betekenen”

Case Zelfhulp organiseren

Wil je weten wat Metis
voor jou kan betekenen?