De 5 grootste valkuilen
bij het bouwen van community’s voor sociale vraagstukken